Цех за производство и ремонт на боеприпаси
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
8/13/2018

към предишната страница
Цех 1 – цехът се състои от обособени участъци за различните производства и ремонти:
 1. Участък за ремонт и разснарядяване на артилерийски боеприпаси.
  Участъкът е специализиран в основен и войскови ремонт на артилерийски боеприпаси с калибър до 152 мм. В него се извършват всички операции, за което е оборудван с уникални машини и оборудване, включващо:
  • висящи и пластинчати конвейри за БП;
  • автомати за разпатрониране;
  • бронекабини и установки за развиване на взриватели;
  • установки за дробеструйно почистване;
  • установки за фрезоване на ВВ;
  • специализирана бояджийска кабина;
  • дефектоскоп;
  • специализирани барутни помещения и оборудване;
  • машина за възстановяване дулцето на гилзите;
  • машина за калиброване на стреляни гилзи;
  • специализирани сушилни за ВВ и гилзи.
 2. Участък за производство на учебни пиротехнически средства.
  Специализиран е в производството на пиротехнически състави, ръчни имитационни гранати, закъснители за димна граната ЗД-6, учебни разрези и табла.

  Оборудването включва:
  • дозатор за пиротехнически състави;
  • сушилна камера за пиротехнически състави;
  • установки за проверка на херметичност;
  • установка за навиване на хартиени гилзи;
  • установки за нарязване и закатаване на хартиени гилзи.
 3. Участък за снарядяване на БП с ВВ и разснарядяване на ВВ.

  Оборудван е с:
  • специализирани бронекабини за шнековане и фрезоване на ВВ;
  • установки за изваждане на ВВ от снарядите с помощта на пара;
  • специализирани сушилни за ВВ.
  Участакът се използва като част от процеса по утилизацията на БП.
 4. Участък за производство на тротилови пресовки тип “Бустер”.

  Оборудван е с:
  • бронекабини с монтирани в тях специализирани преси “Мюлер”;
  • вана за парафиниране на тротилови пресовки.
 5. Участък за производство на димни гранати.
  В участъка се произвеждат ръчни димни гранати с бял и цветен дим, както и димните гранати ЗД-6.
  Ръчни димни гранати

  Участъкът е оборудван със:
  • машини за навиване и обрязване на хартиени шпули;
  • машина за смесване на димните смеси;
  • сушилни за димни състави;
  • вани за парафиниране на димни гранати;
  • машини за закатаване на хартиени шпули;
  • челюстна трошачка за раздробяване.
  Димна граната ЗД-6
  В участъка се извършва монтаж, контрол, опаковане, херметизация на димните гранати.

  Оборудван е с:
  • приспособления за закатаване;
  • камери за проверка;
  • машина за закатаване на правоъгълни кутии;
  • камери за проверка на херметичност;
  • приспособление за монтаж на елементите.
 6. Участък за производство на промишлени екзплозиви.
  Дейността обхваща: разснарядяване на противотанкови мини, смилане на тротил, разделяне тротила на фракции, смилане на амониева селитра, смесване, опаковане, изработване на заряди.

  Оборудван е с:
  • универсални стругове;
  • дезинтеграторна мелница;
  • мелница за тротил;
  • вибросито за разделяне на фракции;
  • смесителни барабани.
 7. Участък за утилизация на стрелкови боеприпаси.
  В участъка се унищожават чрез изгаряне патрони с калибър до 14,5мм. Оборудван е с пещ за утилизация.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД