Търговска дейност
Е-магазин Терем
КАБИНА ПОСТОВА БРОНИРАНА
Кабина Постова Бронирана служи за защита от нападение с огнестрелно оръжие предпазва охранителите.
9/17/2011

„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД, гр. Провадия
Изпълняват договор с българска фирма за ремонт на катери тип БМК-130.
10/12/2010

към предишната страница
Маркетинг

С цел повишаване на потребителското търсене и разширяване на пазарния дял, усилията ни са насочени към разширяване гамата и качеството на производството, популяризиране на гражданската и специална продукция, чрез директен маркетинг, реклама и участие в изложения и панаири.
Въведената система по качество ISO 9001-2000 г. доведе до повишаване качеството на произвежданата продукция и до излизане на външни пазари.

Търговска дейност – Пласмент на готовата продукция.

Пласмента на специалната продукция се осъществява чрез предварително сключени договори с МО и МВР.

Произвежданата гражданска продукция се реализира чрез:
  • Мотофреза МФ5 – магазинната мрежа на фирма “ДЕНЕКС”
  • Селскостопанска техника – магазинната мрежа на “ТЕРЕМ” ЕАД и директна продажба от склад “Готова продукция”
  • Промишлени взривни вещества – фирма “НИКАС”ООД, чрез която присъстваме както на вътрешния, така и на външния пазари
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД