Услуга
към предишната страница

  Унищожаване на бойни припаси по невзривен способ
 

Заводът има технологични и производствени възможности за унищожаването на:
 1. Стрелкови бойни припаси
  • Всички видове стрелкови патрони с калибър до 14,5 mm
 2. Бойни припаси за зенитната артилерия
  • 37 mm изстрели – всички видове
  • 57 mm изстрели – всички видове
  • 100 mm изстрели – всички видове
 3. Танкови бойни припаси
  • 85 mm изстрели – всички видове без димни
  • 100 mm изстрели – всички видове без димни
  • 115 mm изстрели – всички видове без димни
 4. Пиротехнически бойни припаси
  • 26 mm ракети еднозвездни – всички видове
  • 30 mm ракети еднозвездни – всички видове
  • 120 mm звездни бомби – всички видове
  • 200 mm звездни бомби – всички видове
 5. Противотанкови бойни припаси
  • Изстрел ПГ-7В и ПГ-7ВМ
  • Изстрел ПГ-9В
  • Изстрел ОГ-9В
  • Противотанкова мина БА III
 6. Ръчни гранати
  • Ръчна граната Ф1
  • Ръчна граната РГД-5
  • Ръчна граната РГ-42
 7. Минохвъргачни изстрели
  • 82 mm мина всички видове без димни
  • 120 mm мина всички видове без димни
 8. Противопехотни мини (ППМ)
  • ППМ ПСМ – 1
  • ППМ ОЗМ – 3
  • ППМ ШР II
  • ППМ ПМН
  • ППМ ПМ 79
  • ППМ МОН – 50
"ТЕРЕМ-ЦАР САМУИЛ" ЕООД, гр. Костенец има възможност да унищожава и бойни припаси непосочени в списъка. Видовете се уточняват при договаряне.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД