Отдел “ЕНЕРГО МЕХАНИЧЕН
Е-магазин Терем
*
Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ-Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище
6/20/2019

*
Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ-Цар Самуил“ ЕООД, гр. Костенец
6/19/2019

към предишната страница
Дейността му е свързана с поддържане на цялостната инфраструктура на предприятието, както и в изработване на уникални и специализирани машини и оборудване, необходими в производствената и ремонтна дейност.

Оборудван е с:
  • Универсални стругове и фрези;
  • Прецизни координатно фрезови машини DECKEL, FP-4NC;
  • Плоскошлифовъчна и кръглошлифовъчна машина – ШПХ31 и ШУ321.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД