Продукция
Е-магазин Терем
*
Ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда на "ТЕРЕМ - Ивайло" ЕООД, гр. Велико Търново
7/18/2019

*
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО - ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД
7/9/2019

към предишната страница

 1. Селскостопанска техника:
  • сеялка за житни култури СОЗ 1,65;
  • сеялка за житни култури СОЗ 2,55;
  • мотофреза “МФ-5”;
  • ремарке за мотофреза “МФ-5”;
  • гама прикачен инвентар за мотофреза “МФ-5”;
  • резачка за груби фуражи и билки РГФБ-04.
 2. Промишлени експлозиви:
  • грубодисперсни амонити;
  • патронирани амонити с диаметри от 40 до 90 мм;
  • междинни детонатори от НТН за промишлени експлозиви;
  • извличане и разделяне на фракции на ТНТ.
 3. Специална продукция:
  • гама артилерийски изстрели с подвижни въздушни мишени за обучение на ПВО на войските;
  • снарядяване и комплектуване на артилерийски бойни припаси;
  • снарядяване и комплектоване на артилерийски боеприпаси;
  • имитационни ръчни гранати за еднократно и многократно използване;
  • изстрели за учебно бойни стрелби;
  • 81 мм димна граната ЗД-6 за изделие “Туча”;
  • гама ръчни димни гранати с неутрален бял и цветен дим;
  • дървена опаковка за бойни припаси и контейнери за военно имущество.
 4. Утилизация на боеприпаси:
  • стрелкови боеприпаси;
  • артилерийски боеприпаси;
  • ръчни гранати;
  • противопехотни мини;
  • противотанкови мини;
  • пиротехнически бойни припаси.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД