Дърводелски цех
Е-магазин Терем
*
Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ-Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище
6/20/2019

*
Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ-Цар Самуил“ ЕООД, гр. Костенец
6/19/2019

към предишната страница
Предназначен е за производство и ремонт на дървена опаковка за всички бойни припаси произвеждани и ремонтирани в "ТЕРЕМ - Цар Самуил" ЕООД, гр. Костенец. Оборудван е с всички необходими универсални и специализирани машини и приспособления за извършване на дейността.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД